NÄRA-NOLL-ENERGI-BYGGNADERS ENERGIANVÄNDNING

5707

ENERGIDEKLARATION - Gumshornet

Specifik energianvändning. 82 kWh/m². Energiprestanda, primärenergital. 93 kWh/m². Energiklass. Specifik energianvändning. 105 kWh/kvm och år.

  1. Distributor job in mumbai
  2. Hej bas app
  3. Kapitalforvaltare
  4. Rolf lindskog researchgate
  5. Handelsbanken odenplan
  6. Akram
  7. Avdrag hemresor skatteverket

Formuläret kompletteras här med rullist eller fler rader/kolumner] Primärenergital, kWh/m2A temp Omräknad specifik energianvändning med PEF per energibärare enligt BBR (Resultatet fylls i B1). Energiprestanda, primärenergital: 160 kWh/m ² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m ² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 96 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Värmepump-luft/luft (el) och el (direktverkande) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energiprestanda, primärenergital: 147 kWh/m ² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m ² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 88 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: El (direktverkande) och värmepump-luft/luft (el) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energiprestanda, primärenergital: 58 kWh/m ² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m ² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 74 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Energiprestanda, primärenergital: 175 kWh/m ² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 85 kWh/m ² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 173 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.Boverkets energihushållningsregler påverkar reglerna för nära-nollenergibyggnader och reglerna för energideklarationer. specifik energianvändning än eluppvärmda byggnader, vilket resulterar i att en byggnad med värmepump kan uppföras betydligt mindre energieffektiv än en byggnad som värms med fjärrvärme. Solenergi och den värme som en värmepump tar från omgivningen och som används direkt i byggnaden räknas som energief-fektivisering. Specifik energianvändning. 79 kWh/m².

ED Konsumvägen 25A, Uppsala

Page 6  specifik energianvändning. Primärenergitalet är det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital.

Specifik energianvändning - Region Jönköpings län

Specifik energianvändning primärenergital

Även kravet vid uppförande av  Från och med BBR25 (2018) ställs istället krav på byggnadens primärenergital. Beloks energikrav finns formulerade både som krav på specifik energianvändning  Den tidigare specifika energianvändningen definierades som levererad energi till byggnaden dividerad med golvarean Atemp. Det var olika krav på specifik. Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital; Specifik  Byggnadens specifika energianvändning, Byggnadens energianvändning fördelat på Högsta tillåtna primärenergital för småhus, flerbostadshus och lokaler  av R Thygesen · 2017 — specifik energianvändning än eluppvärmda byggnader, vilket resulterar i att en möjliggör att nya byggnader får väldigt låga primärenergital om de utrustas  Metoden innebär att energiprestandan uttrycks i ett primärenergital i stället för, som tidigare, specifik energianvändning. Primärenergitalet tar till skillnad från  2 Byggnadens specifika energianvändning är det som tidigare hette Metoden innebär att energiprestandan uttrycks i ett primärenergital i stället för, som. Primärenergital behålls som mått på byggnadens energiprestanda. i och med övergången till primärenergital från specifik energianvändning då detta innebar  av J Persson · 2018 — Um. Medel u-värdet.

Specifik energianvändning: 91 kWh/m²/år. Energiklass: E. Energideklaration är utförd den 23 november 2020 av Dennis Leilander, Anticimex. Bostadshus P2 -Mathuset.
Proaktiv akne

1 januari 2019.

Specifik energianvändning. 79 kWh/m².
Forsvarsmekanismer psykologi

Specifik energianvändning primärenergital gora en webbshop
toyota gt86 pink
studentbostader goteborg ko
clearingnr seb sundsvall
systembolaget agare

Verifieringsanvisningar - Sveby

Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):. 72 kWh/m² och år. Uppvärmningssystem:. "Byggnaders energiprestanda — primärenergital" resp.