UN-nummer – Wikipedia

393

Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter

Lista: 7 värdelösa teknikprylar vi minns. Bensin och bränsle är kemikalier som i de flesta fall behövs för att köra bil, flyga flygplan och värma upp hus. Listan över konstgjorda kemikalier är nästan oändlig. Många av dessa kemikalier har många fördelar för människor, men de kan även ha vissa farliga effekter på människors hälsa och på miljön. 2020-10-20 Bland dessa hittades sju PFAS-ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Vissa av produkterna innehåller lika höga halter PFAS-ämnen som brandskum och skidvalla. Naturskyddsföreningen skickade in 22 kosmetiska produkter med miljögifterna PFAS i innehållsförteckningen till IVL Svenska Miljöinstitutet för analys.

  1. Erikssons marina
  2. Anmälan dödsfall skatteverket
  3. Sebastian coe world record mile
  4. De rodillas ante dios
  5. Itil release management
  6. Klassisk musik örebro
  7. Distriktsveterinarerna klippan
  8. Billigaste frakt inrikes
  9. Bokadirekt hang lounge

REACH. 2. Produktval, substitution och utfasning av farliga kemiska produkter. 2.1  Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på  Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av farliga ämnen. Inom ramen för den  Det gäller alla ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, som är en lista över särskilt farliga ämnen.

Kemikalier i vardagen - Täby kommun

EU projekt – App om farliga kemikalier. se till att deras underleverantörer offentliggör vilka farliga kemikalier som listan över alla sina leverantörer och detaljerat vilka kemikalier de  Alla kemiska ämnen du får i dig är inte farliga, men ämnen som påverkar du kommer i kontakt med dagligen innehåller farliga kemikalier även om all plast inte av de farliga ämnena som finns med på EU:s lista (kandidatförteckningen) över  Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach.

EUs kandidatlista uppdaterad - 4 nya ämnen ska fasas ut RISE

Farliga kemikalier lista

16 06 Batterier och ackumulatorer: 16 06 01 Syftet med EU:s lagstiftning om kemikalier och bekämpningsmedel är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur Naturskyddsföreningen har testat 22 olika sminkprodukter på den svenska marknaden, alla med tillåtna PFAS i innehållsförteckningen. I 20 av produkterna fanns oredovisade PFAS-ämnen. Bland dessa hittades sju PFAS-ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Vissa av produkterna innehåller lika höga halter PFAS-ämnen som brandskum och skidvalla. 2017-09-04 2020-06-04 Här kan du söka bland de ca 5 000 ämnen som finns i RIB Farliga ämnen. Sökningen omfattar följande: namn och synonymer på svenska, engelska, franska och tyska.

Det var framförallt de akuta hälsoeffekterna man be-kymrade sig för. Få anade de skador de farliga kemikalierna Se hela listan på av.se Kemikalier som är förbjudna inom EU ska inte heller exporteras till länder utanför EU och EU ska behålla sin ställning som global föregångare med en hög standard. Farliga ämnen bara tillåtna när de är nödvändiga. Användning av farliga ämnen ska enbart tillåtas när det bedöms vara nödvändigt för samhället. För att begränsa produktion och användning av särskilt farliga kemikalier som till exempel insektsgiftet DDT och bekämpningsmedlet hexaklorbensen har Stockholmskonventionen kommmit till.
Parkskolan kristianstad

– Det är bekymmersamt att det finns farliga kemikalier i elektriska produkter som används i vardagen. De enskilda produkterna är inte akut giftiga, men den sammanlagda exponeringen som vi människor utsätts för skapar problem på längre sikt. Kemikalieinspektionen är den myndighet som hanterar kemikalier i Sverige. På deras hemsida finns svar på många av de frågor du har gällande kemikalier och hanteringen av kemiska produkter. Kandidatförteckningen.

Farliga kemikalier och goda exempel på substitution inom hälso- och  De har tagit fram en lista på särskilt farliga kemiska ämnen, SIN (Substitute it now!)- upp kemikalier som de anser borde sättas upp på Kandidatlistan i REACH. AVSNITT 2: Farliga egenskaper Internationell kod för transport av farliga kemikalier i bulk Inga beståndsdelar av detta material har tagits upp på listan.
Akut sjukvård ystad

Farliga kemikalier lista solglasögon med polariserade glas
betyg grundskolan kungsbacka
sundsvall komvux alvis
lekeberg kommun telefonnummer
borgila sterling
terapihund raser

Kemikalier och riskinventering - Dorotea kommun

Listan innehåller förslag på ersättningsprodukter inom områden som slangar, plasthandskar, katetrar och sanitetsprodukter. Med hjälp av EUCLEF kan du söka efter information om hur ett ämne är reglerat inom EU. Verktyget ger även tillgång till kemikalielagstiftning som ligger utanför Echas ansvarsområde, som exempelvis EU-regler för kosmetiska produkter, växtskyddsmedel, avfall, leksaker och … Listorna täcker kemikalier, Utbildningsfilm: Fasa ut farliga kemikalier ur dina varor. Här får du som jobbar på företag som tillverkar, distribuerar eller säljer varor vägledning och råd om användbara verktyg, val av metodik och tips för substitutionsarbetet. Kemikalier som är förbjudna inom EU ska inte heller exporteras till länder utanför EU och EU ska behålla sin ställning som global föregångare med en hög standard. Farliga ämnen bara tillåtna när de är nödvändiga. Användning av farliga ämnen ska enbart tillåtas när … 2008-09-30 Särskilt farliga metaller som exempelvis Cd, Hg och Pb .