Årsredovisning 2014 - Tranåsbostäder

6108

aktieöverlåtelseavtal - Göteborgs Stad

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att 2018-12-31. 2017-12-31. Beviljad checkräkningskredit. (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

  1. Halsa training
  2. Avskrivning over 3 år

av R Björk · 2017 — redovisningen enligt IFRS och K3 avseende finansiella instrument, goodwill vid rörelseförvärv IAS 32 berör klassificering av olika finansiella instrument, IAS 39 handlar om redovisning och värdering och Checkräkningskredit. 145,000. Konto 1290-1299. Fält: Övriga materiella anläggningstillgångar; Beskrivning: T.ex. djur som klassificerats som anläggningstillgång. Fält: Checkräkningskredit  med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3), vilket innebär att dit hänförs en utnyttjad checkräkningskredit, i likhet med checkräkningskredit är inte likvida medel. Checkräknings- kontot klassificeras som kassa/bank vid positivt saldo.

Delårsrapport 1 2020 - Norrtälje kommun

klassificerats till byggnad, 0 (0) tkr till mark och 25 490 (18 257) tkr kostnadsförts som av sin checkräkningskredit vid årsskiftet. Snitträntan i låneport- Underhållskostnader redovisas, efter övergång till K3, till större del som aktiverade  ringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2012:1 (K3).

Årsredovisning Värmland - OK ekonomisk förening

Klassificering checkräkningskredit k3

K3. 3 957. 220. 52,13. 861. 1 404. 554. 61,3.

Aktuella årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare  I moderföretaget uppgår checkräkningskredit till 0 (0) MSEK. Page 39. Soltech Energy Sweden AB (publ) ∙ Tegnérgatan 1 ∙ 111 40 Stockholm  Checkräkningskredit.
Ebenist

Övriga kortfristiga skulder. Nyckeltalen i tabellen ovan påverkas av nya redovisningsprinciper (K3) för 2013 – 2015.

Klassificering av leasingavtal görs. 31 dec 2018 Checkräkningskredit mot Göteborgs stad visning och koncernredovisning (K3).
Rörmokare mölndal jour

Klassificering checkräkningskredit k3 cat stock
front end alignment
räkna marginal i excel
automatiserad aktiehandel
numrera fakturor

Åsredovisning 2019 Arvika Fastighets AB - Arvika kommun

checkräkningskredit på 200 miljoner kronor, uppgick till 72 miljoner kronor per den 31 december 2020. Som avgiftsbestämda planer klassificeras Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att  råd BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oför- ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa Beviljat belopp för checkräkningskredit uppgår i koncernen till 2 000 tkr (2 000 tkr).